stačil

DDR0 27.09.2018
by nejnovější RM-70 Vampire 4D na tatrováckém podvozku. Pro potřeby AČR bohatě postačuje. Nějakých cca 21 km není nic extra ale v našich podmínkách dostačující. Zároveň by se podpořil domácí průmysl a vývoj nástupce.

Přidat nový příspěvek